Varierte-lokaliteter2
Varierte lokaliteter
storskala-testsenter3
Misty morning
Moderne fasiliteter

Internasjonalt testsenter for havbruksteknologi

ACE er et storskala laboratorium. Hensikten er å utvikle og teste ny havbruksteknologi. Brukerne er forskere og andre som vil gjøre praktiske forsøk og tester under mest mulig kontrollerte og reelle forhold. ACE har kontor i Trondheim og på Frøya. Forsøksaktivitetene gjennomføres på ulike lokaliteter i Midt-Norge avhengig av prosjektformål. Hovedanlegget ligger på Frøya hvor vi også har base for båt og utstyr.

Vi tilbyr

Nyheter

Prosjekter

 • Image-artifex

  ARTIFEX

  Prosjektet ARTIFEX, skal utvikle ny robotteknologi som muliggjør at daglige og periodiske operasjoner for inspeksjon, vedlikehold og reparasjon, kan utføres fra et landbasert kontrollsenter uten bemanning på lokaliteten.

 • Nyhet-HitraFroya

  Publikasjoner

  Oversikt over prosjekt, publikasjoner og presentasjoner.

 • Sertifisering

  Utvikling av metoder, protokoller og tjenester for sertifisering

  Danne en forretningsmessig basis gjennom å etablere initiell, standardisert metodikk for hvordan testing og dokumentasjon av teknologi som skal benyttes i lakseoppdrett, skal uføres