Varierte-lokaliteter2
Varierte lokaliteter
storskala-testsenter3
Misty morning
Moderne fasiliteter

Internasjonalt testsenter for havbruksteknologi

ACE er et storskala laboratorium. Hensikten er å utvikle og teste ny havbruksteknologi. Brukerne er forskere og andre som vil gjøre praktiske forsøk og tester under mest mulig kontrollerte og reelle forhold. ACE har kontor i Trondheim og på Frøya. Forsøksaktivitetene gjennomføres på ulike lokaliteter i Midt-Norge avhengig av prosjektformål. Hovedanlegget ligger på Frøya hvor vi også har base for båt og utstyr.

Vi tilbyr

Nyheter

 • Bilde av oppdrettsanlegg og båt

  SINTEF overtar ACE

  Etter avtale med de øvrige aksjonærene, har SINTEF Fiskeri og havbruk kjøpt alle aksjene og fusjonerer aktiviteten inn i avdeling for havbruksteknologi.

 • Foto: SINTEF

  Tillatelse til taredyrking ved anlegget på Rataren

  Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Aquaculture Engineering tillatelse til å bygge et forskningsanlegg for oppdrett av tare, like inntil Salmars oppdrettsanlegg Rataren. – Den viktigste grunnen til å dyrke tare […]

 • Bioracer

  Tester ny metode for å få informasjon om individuell vekst hos laks

  I prosjektet BIORACER har SINTEF Fiskeri og havbruk gått sammen med næringsaktører om å teste en ny metode for å fremskaffe informasjon om individuell vekst hos laks i oppdrettsmerder.

Prosjekter

 • Image-artifex

  ARTIFEX

  Prosjektet ARTIFEX, skal utvikle ny robotteknologi som muliggjør at daglige og periodiske operasjoner for inspeksjon, vedlikehold og reparasjon, kan utføres fra et landbasert kontrollsenter uten bemanning på lokaliteten.

 • Nyhet-HitraFroya

  Publikasjoner

  Oversikt over prosjekt, publikasjoner og presentasjoner.

 • Sertifisering

  Utvikling av metoder, protokoller og tjenester for sertifisering

  Danne en forretningsmessig basis gjennom å etablere initiell, standardisert metodikk for hvordan testing og dokumentasjon av teknologi som skal benyttes i lakseoppdrett, skal uføres